Activate the campaign Mediad


Để kích hoạt chiến dịch và nhóm quảng cáo, bạn thực hiện 2 bước:

î  Bước 1: kích hoạt nhóm quảng cáo bằng cách chọn vào ô start và chọn Change Status

î  Bước 2: ở về chiến dịch và chọn bắt đầu


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?