Add quảng cáo vào nhóm quảng cáo Mediad


Sau khi tạo quảng cáo ở mục 4.2.3 và quảng cáo của bạn được duyệt, bạn có thể thêm quảng cáo vào nhóm quảng cáo với các bước sau:

 

Bước 1: chọn Banner tại giao diện quản lý nhóm quảng cáo

 

Bước 2: chọn Create New

Bước 3: Thêm các quảng cáo bạn muốn vào bằng cách chọn add

 

Bước 4: nhấn save để hoàn tất


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?