Các bước tạo chiến dịch Mediad


Để tạo được chiến dịch quảng cáo, ta phải trải qua 7 bước như sau:

  1. Tạo chiến dịch trong tài khoản quảng cáo
  2. Tạo/ Import creative (banner, video, tag html)
  3. Tạo nhóm quảng cáo trong chiến dịch
  4. Thêm creative cho nhóm quảng cáo
  5. Điều chỉnh target cho nhóm quảng cáo
  6. Bật campaign sau khi hoàn tất
  7. Xem báo cáo và tối ưu

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?