Chạy tiếp cận lại (retargeting) trên chiến dịch Mediad


Để chạy tiếp thị lại (retargeting) trên chiến dịch của bạn, bạn thực hiện theo các bước như sau:

î  Tạo chiến dịch theo hướng dẫn ở mục 4.

î  Tạo nhóm quảng cáo theo hướng dẫn ở mục 4

î  Tạo DMP, Retargeting tag và gắn mã lên Website theo mục 5

î  Thêm tệp khách hàng retargeting vào nhóm quảng cáo bằng cách:

  • Bước 1: truy cập trang quản lý nhóm quảng cáo từ trang quản lý chiến dịch bằng cách nhấn vào Adgroup
  • Bước 2: chọn Targeting ở trang quản lý nhóm quảng cáo
  • Bước 3: tại mục Retargeting, chọn tệp retargeting mà bạn muốn tiếp cận lại
  • Bước 4: chọn save để hoàn tất.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?