Create DMP domain Mediad


Để tạo domain, đi qua các bước sau:

 

Bước 1: Truy cập Web DMP tại DMP Accout

Bước 2: truy cập tab domain trên thanh công cụ

Bước 3: lựa chọn create new để tạo mới

Bước 4: nhập domain và path Level (1 hoặc 2 (khuyên dùng) sau đó chọn save để hoàn tất.

Bước 5: truy cập tab pending để duyệt domain lại lần cuối bằng cách nhấn Approve để hoàn tất.


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?