Đo lường chuyển đổi với chiến dịch Mediad


Để đo lường chuyển đổi cho chiến dịch, bạn làm theo các bước như sau:

î  Tạo chiến dịch theo hướng dẫn ở mục 4.

î  Tạo DMP, Conversion tag và gắn mã lên Website theo mục 5

î  Lựa chọn mục tiêu chuyển đổi cho chiến dịch và nhóm quảng cáo theo các bước sau:

  • Bước 1: truy cập trang quản lý chiến dịch bằng cách chọn tab Dynamic Price Campaign tại thanh menu
  • Bước 2: chọn Register Conversion để chọn chuyển đổi cho chiến dịch
  • Bước 3: chọn chuyển đổi bạn muốn đo lường của campaign, bạn có thể chọn nhiều mục tiêu chuyển đổi nếu cần thiết.
  • Bước 4: chọn save để hoàn tất

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?