Kích thước banner quảng cáo Mediad


1.  Quảng cáo banner

Các kích thước sử dụng cho 2 định dạng banner là banner tĩnh (JPG, PNG...), banner động (GIF, HTML5, Tag,...)

*các banner bôi đạm là các banner phổ biến

Loại quảng cáo Banner
Định dạng

GIF, JPG, PNG, Zip

Dung lượng file <150KB

 Kích thước quảng cáo
 
Hình vuông và hình chữ nhật 
200 × 200 300 × 250 
240 × 400 336 × 280
250 × 250 580 × 400 
250 × 360  320 x 480
Hình chữ nhật cao 
120 × 600 300 × 600 
160 × 600 300 × 1050 

Hình chữ nhật dài

468 × 60 970 × 90 
728 × 90 970 × 250 
930 × 180 980 × 120

Di động

300 × 50

320 × 100 
320 × 50 

 

2. Định dạng quảng cáo Native: 

*Các native bôi đậm là các native phổ biến

Ad title

(ký tự)

Ad Description

(ký tự)

Icon image

(pixel)

Ad image

(pixel)

70 160 0x0 1200x628 
70 160 300x300 0x0
70 160 0x0 600x360
70 160 150x150 0x0
70 160 0x0 300x150 
70 160 110x110 0x0 
70 160 75x75 480x320 
70 160 0x0 480x320

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?