Làm thế nào để tạo DMP cho tài khoản Mediad


Bạn có thể tạo DMP cho tài khoản thông qua các bước sau:

  1. Tạo DMP Account
  2. Tạo Domain
  3. Tạo các DMP Group

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?