PMP (Private Market Place)


Tính năng này cho phép nhà quảng cáo có thể mua quảng cáo qua chợ quảng cáo giúp gia tăng khả năng hiển thị và tối ưu tốt hơn về hiệu quả của quảng cáo trong một số trường hợp.

Các cấp độ của PMP:

  1. Programmatic Direct: mua 1 – 1 với sự cam kết về lượng impression trong thời gian mua deal
  2. Preferred Deal: mua 1 – 1 và ưu tiên việc hiển thị quảng cáo của bên thắng deal
  3. Private Auction: sử dụng cơ chế đấu thầu thời gian thực (RTB) để mua quảng cáo.

Để mua quảng cáo qua PMP, bạn thực hiện các bước như sau:

î  Bước 1: từ dashboard chọn tab PMP trên thanh công cụ

î  Bước 2: chọn 1 trong các tính năng sau để sử dụng:

î  Deal list và PMP package: bạn sẽ tạo các deal để offer đến các Publisher về việc muốn mua các vị trí quảng cáo và chờ Publisher đồng ý thì bạn có thể mua

î  PMP Banner và PMP Native Ad: là những gói có sẵn được tạo bởi Publisher, bạn có thể mua nó ngay nếu muốn.

î  Bước 3: lựa chọn hình thức bạn mong muốn và tìm kiếm các deal

î  Bước 4: thực hiện mua và tạo chiến dịch với deal vừa tạo

î  Bước 5: chờ chiến dịch được chấp nhận và phân phối


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?