Tạo mới chiến dịch Mediad


Bước 1: Truy cập tài khoản quảng cáo nhanh tại box “Select advertiser

Bước 2: Chọn Dynamic Price Campaign để truy cập trang quản lý chiến dịch

Một số lưu ý khi tạo chiến dịch:

 

Tính năng

Mô tả

PMP

Tạo một chiến dịch mua qua PMP

Dynamic Price Campaign

Tạo Dynamic Price campaign

Creative

Upload Creative cho chiến dịch

Retargeting tag

Mã retargeting để thực hiện retargeting

Conversion tag

Đo lường chuyển đổi trên Website

Advertiser account

Tạo tài khoản xem báo cáo cho client

Report

Xem báo cáo

 

Bước 3: Create New để tạo chiến dịch mới

Bước 4: Điền các thông tin cần thiết trong đó có các trường:

î  Campaign Name: tên chiến dịch (bắt buộc)

î  Start Date: thời gian bắt đầu chiến dịch (bắt buộc)

î  End Date: thời gian kết thúc chiến dịch (bắt buộc)

î  Promotion Type:

  • Unclassified: chưa xác định
  • PC-Web: Website dành cho máy tính
  • SP-Web: Website tối ưu cho mobile
  • SP-App: app trên di động

î  Category: ngành hàng của bạn

î  Campaign for NativeAd: nếu chạy quảng cáo Native, tick chọn mục này

î  Currency: loại tiền tệ (chọn USD)

î  CPA Bidding: đặt giá thầu cho một chuyển đổi (yêu cầu cài conversion tracking)

î  Price: đặt giá thầu cho CPA

î  Total Budget: tổng ngân sách

î  Daily Budget: ngân sách hàng ngày

Bước 5: nhấn Save sau khi điền đủ các thông tin sẽ chuyển về màn hình sau:


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?