Tạo nhóm quảng cáo trong chiến dịch Mediad


Bước 1: tại trang quản lý chiến dịch, chọn Ad Group tại chiến dịch muốn tạo thêm nhóm quảng cáo

 

Bước 2: chọn Create New 

Bước 3: Điền các thông tin cấu hình cho nhóm quảng cáo bao gồm:

î  Ad Group Name: tên nhóm quảng cáo

î  Start Date: thời gian bắt đầu chạy

î  End Date: thời gian dừng chạy

î  Billing Type: hình thức trả phí (CPC, CPM), với CPC giá thầu khuyến nghị (0.003 – 0.008)

î  RichCreative: chạy các loại Creative khác (video…)

î  Price: giá bid cho hình thức trả phí (CPC, CPM)

î  Total Budget: tổng ngân sách

î  Daily Budget: ngân sách ngày

î  Pacing per day: hình thức phân phối

  • Envenly: trải đều phân phối trong cả ngày
  • ASAP: phân phối nhanh

î  Frequency: độ lặp của quảng cáo

î  Frequency Valid Period: thời gian của độ lặp trên (ví dụ lặp 5 lần trong 24h thì điền 5 ở ô Frequency và 24 ở ô này)

î  Capping Type: đặt giới hạn theo (Click hoặc impression hoặc bỏ trống (khuyên dùng))

î  Capping Value(daily): giá trị của giới hạn trong 1 ngày (ví dụ giới hạn theo click với 1000 click/ ngày thì điền 1000 vào ô này)

î  3rd Party Delivery: phân phối quảng cáo đến các 3rd Party (không khuyên dùng)

î  Adsource Group: các nguồn cung cấp traffic cho quảng cáo của bạn hiển thị (khuyên dùng mặc định)

î  Enable Auto Bid Stop Function by zone: tự động dừng hiển thị quảng cáo nếu 1 vị trí quảng cáo nào đó tiêu quá nhiều ngân sách quá giới hạn (không khuyên dùng)

î  Total spend budget per each zone (Forcast): Ngân sách giới hạn cho mỗi vị trí

 

Bước 4: chọn save để hoàn thành


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?