Tạo tài khoản nhà quảng cáo (để cho client xem báo cáo nếu cần)


î  Bước 1: vào mục Advertiser

î  Bước 2: chọn Advertiser Top

î  Bước 3: Chọn Advertiser Account trên thanh công cụ

î  Bước 4: chọn Create New

î  Bước 5: điền thông tin tài khoản người sử dụng


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không? • Tổng quan về MEDIAD

  Mediad được cấu thành vởi  4 thành phần chính mà một Ad Exchange đầy đủ cần có bao gồm: AdZ: một DSP được p...

 • Đăng nhập vào hệ thống Mediad

  Bước 1: truy cập đường dẫn: http://dsp.mediad.asia/ Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập vào ô đăng nhập và nhấn...

 • Tạo tài khoản quảng cáo Mediad

  Để tạo tài khoản quảng cáo, bạn làm các bước như sau: î  Bước 1: Click Advertiser î  Bướ...

 • Các bước tạo chiến dịch Mediad

  Để tạo được chiến dịch quảng cáo, ta phải trải qua 7 bước như sau: Tạo chiến dịch trong tài khoản quảng cáo Tạo/ Import creat...

 • Tạo mới chiến dịch Mediad

  Bước 1: Truy cập tài khoản quảng cáo nhanh tại box “Select advertiser” Bước 2: Chọn Dynamic Price Campaign để truy cập tran...