Tạo tài khoản quảng cáo Mediad


Để tạo tài khoản quảng cáo, bạn làm các bước như sau:

î  Bước 1: Click Advertiser

î  Bước 2: chọn Create New

î  Bước 3: điền các thông tin:

  • Advertiser Name (bắt buộc): tên tài khoản quảng cáo của bạn
  • URL (bắt buộc): Webiste bạn muốn quảng bá là Website nào, nếu có nhiều Webiste, vui lòng điền mỗi Website một hàng.
  • Comment (tùy chọn)
  • Application Comment (tùy chọn)

î  Bước 4: chờ Mediad reviews website và nội dung website trước khi tài khoản quảng cáo được kích hoạt.


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?