Tạo tệp khách hàng trong Mediad


Sau khi tạo và duyệt domain, bạn có thể tiến hành tạp các tệp khách hàng để sử dụng vào các mục đích khác nhau bằng các bước như sau:

 

î  Bước 1: truy cập DMP Top

î  Bước 2: chọn tab Group trên thanh công cụ

î  Bước 3: chọn Create New để bắt đầu tạo một tệp mới

î  Bước 4: Điền các trường thông tin bao gồm:

  • Group Name: tên tệp khách hàng
  • Category: loại ngành hàng của bạn
  • Retargeting/ Conversion: bạn muốn tạo tệp nào? Tệp Retargeting là tệp dùng để quảng cáo tiếp cận lại với những người đã truy cập Website. Tệp Conversion là tệp khách hàng đã thực hiện chuyển đổi trên Website.
  • URL List: xem bước thứ 5

î  Bước 5: download file URL List, điền thông tin và upload lên hệ thống

  1. Click chọn download, sau khi sửa file chọn upload
  2. Điền thông tin domain (type: 0 là lấy những những người ở chính xác url đó, 1 là có chứa url đó)

 

î  Bước 6: nhấn save để hoàn tất.


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?