Tạo tệp Retargeting trong Mediad


î  Bước 1: thực hiện các bước 1, 2, 3 ở mục 5.1.3

î  Bước 2: chọn loại tệp là retargeting và điền số ngày bạn muốn lưu trữ tệp khách hàng

î  Bước 3: sửa file và upload URL List như hướng dẫn ở mục 5.1.3

î  Bước 4: chọn save để hoàn tất


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?