Targeting theo vị trí địa lý trong Mediad


î  Bước 1: chọn edit tại mục targeting geo

î  Bước 2: chọn quốc gia, tỉnh thành mà bạn muốn

î  Bước 3: nhấn save để hoàn tất


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?