Targeting theo zone trong Mediad


î  Bước 1: tải danh sách zone hiện có tại mục targeting

 

î  Bước 2: lựa chọn những zone bạn muốn và đặt giá thầu tùy chỉnh cho từng zone nếu cần

î  Upload file sau khi chỉnh sửa ngược lại và nhấn save


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?