Targeting trong Mediad


Các targeting có thể chọn bao gồm:

 

î  Theo zone (vị trí quảng cáo)

î  Theo geo (vị trí địa lý)

î  Retargeting (tiếp thị lại)

î  Company (industry)

î  Audience Category

î  Display type

î  By OS

î  By Carrier

î  Device

î  Device versions

î  Time/Day

î  Register as template


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?