Tệp Conversion trong Mediad


Để tạo tệp Conversion (chuyển đổi) bạn thực hiện các bước như sau:

î  Bước 1: thực hiện các bước 1, 2, 3 ở mục 5.1.3

î  Bước 2: lựa chọn Conversion tại ô loại tệp

î  Bước 3: điền và chọn các thông tin liên quan

  • Valid Period (days): lựa chọn thời gian (ngày) muốn lưu trữ tệp
  • CPA Count Target: đếm số lượng khách hàng chuyển đổi từ chiến dịch (mặc định nên chọn tùy chọn này)
  • Count indirect Conversion: chọn tính năng này nếu muốn đếm luôn những chuyển đổi từ nguồn khác.  

î  Bước 4: chỉnh sửa URL List như bước 5 ở mục 5.1.3

î  Bước 5: nhấn save để hoàn tất.


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?