Tổng quan về MEDIAD


Mediad được cấu thành vởi  4 thành phần chính mà một Ad Exchange đầy đủ cần có bao gồm:

  1. AdZ: một DSP được phát triển và vận hành bởi Mediad với hơn 60 tỉ lượt hiển thị quảng cáo tiềm năng mỗi tháng và 23.000 vị trí quảng cáo khả dụng để hiển thị quảng cáo.
  2. DaZ: một DMP (Data Management Platform) giúp quản lý, phân tích và lưu trữ hành vi người dùng.
  3. PubZ: là SSP giúp Mediad hay các partner của Mediad có thể quản lý và vận hành hệ thống site của mình.
  4. MaZ: là một PMP giúp Advertisers / Agencies có thể mua quảng cáo trực tiếp từ Publisher giúp tối ưu hóa việc mua quảng cáo, giảm chi phí trung gian và vận hành.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?