Xem báo cáo Mediad


Để xem báo cáo của quảng cáo, bạn truy cập tab report trên thanh công cụ để chuyển đến trang báo cáo.

Các hạng mục có thể lọc và nhóm bao gồm:

î  Campaign Type: loại chiến dịch

î  Inverval: khoảng thời gian báo cáo

î  Creative: quảng cáo

î  Campaign: chiến dịch

î  Adgroup: nhóm quảng cáo

î  Date: nhóm theo ngày, tuần, tháng..,

î  Zone ID: các vị trí mà quảng cáo đã hiển thị

Bạn cũng có thể tải về file CSV nếu cần bằng cách nhấn vào CSV


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?